Procedury obsługi zawieszenia według wtycznych KYB

Procedury obsługi zawieszenia według wtycznych KYB

Systematyczna kontrola oraz stan techniczny wszystkich elementów zawieszenia wpływa bezpośrednio na komfort prowadzenia samochodu i nasze bezpieczeństwo.

KYB to czołowy producent elementów zawieszenia; amortyzatorów, sprężyn i zestawów montażowych idących na pierwszy montaż do samochodów osobowych. W swoich produktach stosuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i jakościowe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa pojazdu zaleca również systematyczną kontrolę tych elementów co 20 000 kilometrów, a także podczas sezonowej wymiany opon oraz przed długą podróżą wakacyjną.

Każda wizyta w  warsztacie powinna być okazją do gruntownej kontroli zawieszenia. Często o jego  niesprawnościach kierowcy dowiadują się dopiero podczas badań okresowych w SKP. Wówczas okazuje
się, że po naszych drogach poruszają się pojazdy, w których stan techniczny zawieszenia jest niezadowalający, a niesprawny pojazd to zagrożenie zdrowia i życia dla jego pasażerów oraz pozosta-
łych uczestników ruchu.

Chociaż prace związane z diagnostyką i naprawą tych układów należą do najczęściej wykonywanych w warsztatach, wciąż zdarzają się błędy, które mogą później skutkować poważnymi konsekwencjami.
Wbrew pozorom, diagnozowanie uszkodzeń i ich ocena nie są takie proste. W wielu przypadkach usunięty zostaje skutek uszkodzenia, natomiast brak zdiagnozowanej przyczyny wiąże się z kolejną wizytą w warsztacie.

W diagnostyce zawieszenia należy postępować według ściśle określonych procedur, aby po zweryfikowaniu usterki móc ją usunąć oraz dodatkowo określić przyczynę jej powstania. Tylko kompletna diagnostyka połączona z odpowiednią procedurą naprawczą oraz wyeliminowanie wszystkich elementów zużytych lub uszkodzonych pozwoli na prawidłowe działanie
i funkcjonowanie układu zawieszenia pojazdu. Wszelkie nieprawidłowości oraz zły stan techniczny któregokolwiek elementu mogą prowadzić do uszkodzenia lub przedwczesnego zużycia kolejnego.

Kompleksowe badanie układu zawieszenia obejmuje sprawdzenie:

  • luzów połączeń sworzni kulowych, elementów metalowo-gumowych i łożysk;
  • stanu technicznego i sztywności elementów sprężystych;
  • stanu technicznego i stopnia tłumienia amortyzatorów;
  • oporów tarcia związanych z ruchem zawieszenia.